โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม เลขที่ 110 ถนนสมศิริ ตำบลศรีธาตุ อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41230